Privacy Policy

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Rácz Andrea e.v. székhely: 7100 Szekszárd, Dr. Hirling Ádám u. 11. 3/11. , adószám:56818233-1-37), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Rácz Andrea e.v.

A szolgáltató székhelye: 7100 Szekszárd, Dr. Hirling Ádám u. 11. 3/11.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: randrea.s.toys@gmail.com

Adószáma: 56818233-1-37

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Telefonszáma:+3630/9203778

Adatvédelmi nyilvántartási száma: 55510080

A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft.

Címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adószáma: 23495919-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

 

Alapvető rendelkezések: 

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A www.andreastoys.com összes bejegyzése, ingyenes valamint fizetős termékének minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Rácz Andrea jogtulajdonát képezi. Minden a honlapon található tartalom másolása, felhasználása, átdolgozása, sokszorosítása, nyilvánossá tétele, terjesztése, eltorzítása és megcsonkítása, a bemutatott Andrea’s TOYS kézműves termékek technikai elemeinek, motívumainak másolása tilos ide értve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. Ezen tilalom megszegése jogi következményekkel jár.

Felhasználó a jelen honlap bármely oldalának olvasásával elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Rácz Andrea (továbbiakban: honlap üzemeltetője) szellemi termékét olvassa, és kizárólag saját személyes tájékozódás és információszerzés céljára fordítja. A honlap üzemeltetője nem járul hozzá a honlapon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához. Ahhoz sem járul hozzá, hogy bármilyen formában, átdolgozva használja fel bárki. A honlap látogatói egyúttal alávetik magukat a magyar szerzői jogi szabályozásnak, valamint annak a magyar bíróság illetékességének is, aki a honlap üzemeltetőinek székhelye szerint hatáskörrel rendelkezik

A honlap üzemeltetője mindig betartja az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat, ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy pénzügyi, üzleti, konkurenciavédelmi okokból ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek, s erről az illetőt tájékoztatja, megrendelésére nem állít ki díjbekérőt, illetve a már befizetett pénzét visszautalja.

 

Adatkezelési szabályok

 

Rácz Andrea e.v., Nysz: 55510080 (a továbbiakban: Üzemeltető 7100 Szekszárd, Dr. Hirling Ádám u. 11. 3/11., adószám: 67097933-1-37) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el az adatkezelési nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

A honlapon szereplő fizikai és digitális termékek kizárólag online vásárolhatóak meg.  A termékek tartalmazzák az Áfát, azonban a szállítási költséget nem. 

 

A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Rendelés menete

 

A rendelés során nincs szükség regisztrációra. A termék kosárba helyezését követően, a pénztárnál a vevőnek meg kell adnia a vezetéknevét, keresztnevét, szállítási és számlázási címét, valamint e-mail címét. Fizikai termék esetén ki kell választania, hogy milyen úton szeretné kézhez venni csomagját (házhozszállítás vagy FoxPost automatába történő szállítás). Továbblépve a „Fizetés” pontra a felhasználónak lehetősége van a felkínált fizetési módok közül választani. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. Banki átutalás esetén a rendelés leadását követően az általa megadott e-mail címre kap egy üzenetet a közvetlen banki átutaláshoz szükséges adatokról. A vételár kiegyenlítését követően 24 órán belül feldolgozzuk a vásárló megrendelését. Digitális termékek esetén a vásárló által megadott email címre kerül kiküldésre a termék, valamint a számla. Fizikai termékek esetén a fizetést követő 48 órán belül feladásra kerül a csomag.

 

Elérhető fizetési módok:

  • Banki átutalás (előre utalás)
  • Online bankkártyás fizetés a megrendelés leadásakor

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 

 

Adatbeviteli hiba esetén, legyen szíves jelezni a randrea.s.toys@gmail.com email címen a felmerülő problémát

 

Szállítást a FoxPost Zrt végzi. A vásárló választhat a házhozszállítás és a csomag automatába történő szállítás között.

 

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 

A megrendelések feldolgozása a rendelés kifizetésének időpontjától számítva 24 órán belül megtörténik.

 

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Elállás joga

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Kivételt képeznek a digitálisan letölthető és az egyedi, megrendelésre készült termékek.

 

Digitálisan letölthető termékek esetén:

 

A megrendelések elküldésével tudomásul veszed, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a digitális fájlok (E-bookok) letöltése megkezdésének időpontjától elveszíted a szerződéstől való elállási jogodat.

 

Egyedi, megrendelésre készülő termékek esetén:

 

A megrendelések elküldésével tudomásul veszed, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, a megrendelés leadásának időpontjával elveszíted a szerződéstől való elállási jogodat.

Tájékoztatlak, hogy ügyfeleim részére a szamlazz.hu oldalán állítom ki a számlákat. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszed, hogy a vállalkozásom által kibocsájtott számlákat .pdf formátumban email útján kapod meg fizetéstől számított 24 órán belül.

 

Panaszkezelés

 

Panasz esetén küldhet üzenetet az andrea.s.toys@gmail.com email címre.

 

Vegyes rendelkezések

 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a 

SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG (Cím:7100 Szekszárd, Augusz I. u. 1-3., Levelezési cím: 7101 Szekszárd, Pf. 246.,Központi telefonszám +36 74 419 511, E-mail cím :szekszard@birosag.hu.) illetékességét.

 

Szekszárd, 2023. október 16.